Sudan; Treatment of people considered as apostates [Q36-2022]

https://www.ecoi.net/en/file/local/2083390/2022_12_Q36_EUAA_COI_Query_Response_Sudan_Apostasy.pdf