Tunisia; Socio-Economic Survey 2022

https://www.ecoi.net/en/file/local/2071025/TUNISIA_Socio-Economic+Survey+2022.pdf