Egypt: Juridisk rammeverk for ekteskap hvor én eller begge parter er utlending

https://www.ecoi.net/en/file/local/2070210/Egypt-respons-Juridisk-rammeverk-for-ekteskap-hvor-en-eller-begge-parter-er-utlending-21032022-UDI-5CG94729GS.pdf