Mongolia: Tilgang til utdanning for barn med funksjonsnedsettingar

https://www.ecoi.net/en/file/local/2061775/Mongolia-temanotat-Tilgang-til-utdanning-for-barn-med-funksjonsutfordringar-30092021.pdf