Etiopia: Sikkerhet og humanitære forhold i Tigray

https://www.ecoi.net/en/file/local/2061773/Etiopia-temanotat-Sikkerhet-og-humanitaere-forhold-i-Tigray-23092021-1.pdf