Sudan: Kjønnslemlestelse av kvinner

https://www.ecoi.net/en/file/local/2060167/Temanotat-Sudan-kjonnslemlestelse-av-kvinner-26082021.pdf