Etiopia: Kjønnslemlestelse av kvinner (FGM)

https://www.ecoi.net/en/file/local/2056242/Etiopia-temanotat-Kjonnslemlestelse-av-kvinner-FGM-220621.pdf