Somalia: Det generelle voldsbildetog al-Shabaabs aktiviteti ulike deler av landet

https://www.ecoi.net/en/file/local/2053195/Respons-Somalia-Det-generelle-voldsbildet-og-al-Shabaabs-aktivitet-i-ulike-deler-av-landet-030621.pdf