Somalia / Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asema Somaliassa, päivitys Somalia / Status of sexual and gender minorities in Somalia, update