Nord-Makedonia ID- og reisedokumenter

https://www.ecoi.net/en/file/local/2040560/Temanotat-Nord-Makedonia-Pass-og-ID-dokumenter-27102020.pdf