Irak: Internt fordrevne i leire, med fokus på yezidier i Essian og Darkar

https://www.ecoi.net/en/file/local/2031748/Irak-Tematnotat-Internt-fordrevne-i-leire-med-fokus-p%C3%A5-yezidier-i-Essian-og-Darkar-GRHA-17062020.pdf