Somalia: Praktiske og sikkerhetsmessige forhold på reise i Sør-Somalia

https://www.ecoi.net/en/file/local/2012714/Somalia_temanotat_Praktiske_og_sikkerhetsmessige_forhold_p_reise_i_S_r-Somalia_28062019.pdf