Nord-Kaukasus: Fremmedkrigere og IS-sympatisører – omfang, rekruttering og myndighetsreaksjoner

https://www.ecoi.net/en/file/local/1458024/1226_1550665255_nord-kaukasus-temanotat-fremmedkrigere-og-is-sympatis-rer-14022019.pdf