Gambia. Situationen för högt uppsatta tjänstemän i Yahya Jammehs regim samt deras familjemedlemmar

https://www.ecoi.net/en/file/local/1438455/1226_1531818735_180703400.pdf