Thematisch ambtsbericht veiligheidssituatie in Afghanistan

https://www.ecoi.net/en/file/local/1438253/1226_1531731425_tabveiligheidssituatieafghanistanmei2018zvb.pdf