UNHCR Observations on the proposed amendments to the Danish Social Security legislation (reduction of social welfare and change of bonus for language level test): Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (Nedsættelse af integrationsydelse og omlægning af dansk tillæg)

https://www.ecoi.net/en/file/local/1418190/1930_1511265989_5a0e95245.pdf