Sri Lanka: Amnesty International condemns killing of Neelan Thiruchelvam MP