Police deny knifepoint threat to Protestant

https://www.ecoi.net/en/file/local/1135426/1329_1205756376_uzbekistan1029.pdf