Provincial Profile; Uruzgan

https://www.ecoi.net/en/file/local/1115701/1222_1197555343_uruzgan-provincial-profile.pdf