Asylsuchende Roma aus Kosovo

https://www.ecoi.net/en/file/local/1051222/hl868_2005-10-19_SFH_Roma_aus_Kosovo.pdf