Albania: Situasjonen for rombefolkningen

https://www.ecoi.net/en/file/local/1018092/1788_1392638208_2781-1.pdf