Sytuacja osób związanych z byłym prezydentem Ali Abdallah Salihem na terytoriach pozostających pod kontrolą Hutich. [DPU-WIKP-424/470/2019]