Proszę o informacje na temat sytuacji członków i sympatyków ruchu na rzecz Khalistanu. Czy osoby takie doznają jakichkolwiek trudności ze strony społeczeństwa lub władz? [DPU-WIKP-424/24/2020]