Sytuacja ogólna i bezpieczeństwa i przestrzegania praw człowieka w Erytrei [DPU-WIKP- 424/371/2015]