Lägesanalys: Afghanistan - pådrivande faktorer bakom, och aktuell konfliktkontext till, det kraftigt ökade antalet civila offer under juli 2019 (version 1.0)

https://www.ecoi.net/en/file/local/2015780/190830600.pdf