Militär utveckling och territoriell kontroll i Syriens 14 provinser

https://www.ecoi.net/en/file/local/1396825/1226_1493117938_17011260.pdf