Somalia / Keski- ja Etelä-Somaliasta kotoisin olevien henkilöiden laillinen pääsy Somalimaahan, Ashraf-vähemmistöryhmän asema Somalimaassa; Somalia / Legal access to Somaliland for persons from South-Central Somalia, situation of Ashraf minority group in Somaliland