Somalia / Avustustusjärjestöt Somaliassa ja niiden toimintaedellytykset sekä työntekijöihin kohdistuneet oikeudenloukkaukset / ZamZamFoundation; Somalia / Aid organizations in Somalia and their operating conditions and infringements against aid workers / Zamzam Foundation