Somalia / Humanitaarinen tilanne Wabxosssa (Wabho), Galgaduudissa - Somalia / Humanitarian situation in Wabxo (Wabho), Galgaduud