Somalia Situation Report, 17 Nov 2019

https://www.ecoi.net/en/file/local/2020673/Situation+Report+-+Somalia++-+17+Nov+2019.pdf