Bulgaria: Asylmottak og interneringssentre

https://www.ecoi.net/en/file/local/2075751/Respons-Bulgaria-Asylmottak-og-interneringssentre-28042022.pdf