Afghanistan: Talibans regime – situasjonen etter maktovertakelsen

https://www.ecoi.net/en/file/local/2070205/Afghanistan-temanotat-Talibans-regime-situasjonen-etter-maktovertakelsen-09032022.pdf