Irak: Målrettede angrep på demonstranter, journalister og andre kritikere

https://www.ecoi.net/en/file/local/2060171/Landinfo-respons-Irak-Malrettede-angrep-pa-demonstranter-27082021.pdf