Irak: Iran-nære grupper og trusler mot personer som har arbeidet for internasjonale styrker

https://www.ecoi.net/en/file/local/2060170/Landinfo-respons-Irak-Iran-naere-grupper-og-trusler-mot-personer-som-har-arbeidet-for-internasjonale-styrker-27082021-1.pdf