Myanmar; Etniske og religiøse minoriteter i Yangon

https://www.ecoi.net/en/file/local/2050253/Myanmar-temanotat-Etniske-og-religiose-minoriteter-i-Yangon-12042021.pdf