Kort thematisch ambtsbericht over de positie van Bidoon in de Verenigde Arabische Emiraten