Somalia; Kjønnslemlestelse av kvinner

https://www.ecoi.net/en/file/local/2047956/Temanotat-Somalia-Kjonnslemlestelse-av-kvinner-15032021.pdf