Etiopia; Politisk utvikling og menneskerettighetssituasjon i 2019- 2020, med fokus på Oromia-regionen

https://www.ecoi.net/en/file/local/2044495/Etiopia-temanotat-Politisk-utvikling-og-menneskerettighetssituasjon-i-2019-2020-med-fokus-pa-Oromia-regionen-AMNK-06012021.pdf