Nagorno-Karabakh: Azerbaijan 'takes key town' in Armenia conflict