Elfenbenskysten: Kjønnslemlestelse (FGM)

https://www.ecoi.net/en/file/local/2022211/Elfenbenskysten-respons-Kj%C3%B8nnslemlestelse-FGM-06012020.pdf