Venezuela: Utsatte grupper og reaksjoner fra myndighetene

https://www.ecoi.net/en/file/local/2018256/Venezuela-temanotat-Utsatte-grupper-og-reaksjoner-fra-myndighetene-23092019.pdf