Irak: Utstedelse av S-pass til iranske Komala-medlemmer i 2011

https://www.ecoi.net/en/file/local/2010705/Irak_Respons_Utstedelse_av_Spass_til_iranske_Komalamedlemmer_i_2011_HRN_11062019.pdf