Eritrea: Kjønnslemlestelse av jenter

https://www.ecoi.net/en/file/local/2005382/Eritrea_temanotat_Kj_nnslemlestelse_av_jenter_28032019.pdf