Irak: Ninewa provins – sikkerhetssituasjonen per oktober 2018

https://www.ecoi.net/en/file/local/1448962/1226_1541495478_temanotat-irak-sikkerhetssituasjonen-i-ninewa-provins-grha-05112018.pdf