Irak: Kirkuk provins – sikkerhetssituasjonen per august 2018

https://www.ecoi.net/en/file/local/1448864/1226_1541434295_irak-temanotat-sikkerhetssituasjonen-i-kirkuk-provins-per-august-2018-hrn-24102018.pdf