Kosovo Govt Frets as Montenegro Border Deal Vote Nears