Tunisia: Military tribunal sentences civilians to heavy prison terms