Egypt: Bomb blast in Egypt tourist town Aswan kills two: police