Egypt: Restriksjoner på passutstedelse, reiseforbud og grensekontroll ved utreise

https://www.ecoi.net/en/file/local/1108049/1788_1456323831_3312-1.pdf