Multi Sector Community Level Assessment of Informal Settlements; Akkar Governorate - Lebanon; Assessment Report; November 2014

https://www.ecoi.net/en/file/local/1088734/1930_1416928181_reach-lbn-report-akkargovernorate-multisectorassessmentofinformalsettlments-nov2014.pdf